Chuyên đề: “Tuổi trẻ Công an xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới”

Thứ hai - 20/02/2023 16:23
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ĐỐI VỚI TUỔI TRẺ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN HIỆN NAY
Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, vận hội, những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn hiện hữu. Hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an huyện Bắc Trà My trên mặt trận này, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và chương trình hành động của ĐVTN, Chi đoàn Công an đề xuất một số giải pháp như sau:

 3.1. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin sắt son với Đảng đối với đoàn viên, thanh niên Công an huyện Bắc Trà My

Đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước, đồng thời phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Công an huyện đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các bài học lý luận chính trị dành cho ĐVTN; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm tuyên truyền, xuyên tạc hệ tư tưởng của xã hội ta; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng chính trị - tinh thần chủ đạo của xã hội, trong đó có tuổi trẻ Công an  Bắc Trà My. Qua đó, giúp “tăng sức đề kháng”, “miễn dịch” trước những thông tin xấu, độc, tin giả tràn lan trên không gian mạng; đó là điều kiện cơ bản, quyết định đến chất lượng cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN, từ đó, có những biện pháp, cách thức phù hợp, kịp thời định hướng tư tưởng cho ĐVTN, giáo dục, uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Về hình thức tổ chức: Cần chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, sinh hoạt; đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt có thể tạo cho ĐVTN tính chủ động nghiên cứu hơn là được tuyên truyền, giáo dục một cách bị động, cụ thể như:

+ Phát huy vai trò của tuyên truyền miệng; duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên Công an huyện; tạo môi trường cọ xát, bồi dưỡng cho đội ngũ thành viên đủ bản lĩnh, năng lực và tư duy phản biện, đối thoại.

+ Giới thiệu ĐVTN tham gia, theo dõi hội, nhóm, diễn đàn trao đổi về nghiên cứu lý luận thu hút sự tham gia của các bạn trẻ để dần tạo thành mặt trận phản bác vững chắc trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, VCNet; giới thiệu cho ĐVTN tìm đọc những tựa sách, tạp chí hay về lý luận được các nhà xuất bản uy tín phát hành hoặc các bài viết được đăng tải trên các trang thông tin điện tử chính thống, uy tín.

+ Tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an huyện tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức, cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu nghị quyết, pháp luật; đổi mới các hình thức viết thu hoạch khi học tập, quán triệt nghị quyết các cấp sang thi tìm hiểu trực tuyến, thi thuyết trình.

3.2. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham mưu cấp ủy, thủ trưởng Công an  chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

BCH Đoàn cần chú ý tập kết lực lượng ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, vì đây là lực lượng có tư duy nhạy bén, thường xuyên sử dụng không gian mạng và có khả năng tiếp cận và “miễn nhiễm” với nhiều nguồn, kênh thông tin trái chiều trên không gian mạng.

Việc tập hợp lực lượng này vô cùng khó khăn; tổ chức đoàn các cấp cần phát hiện, nắm bắt những ĐVTN có năng lực, trình độ lý luận đảm bảo, có phương pháp tốt, tình cảm trong sáng, có nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng. Cần quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn trình độ và kỹ năng cho ĐVTN trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng để lực lượng này trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm.

Lực lượng này sẽ thường xuyên nắm tình hình, sớm phát hiện những hoạt động tuyên truyền, phát tán những thông tin xấu, độc, thiếu chính xác, bóp méo sự thật trên không gian mạng, tập trung vào các trang thông tin, blog cá nhân, các diễn đàn thường xuyên đăng tải các thông tin xấu, độc; kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội. Từ đó, chủ động báo cáo cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp hoặc lực lượng chức năng để có hướng xử lý.

Các hạt nhân trong thực hiện công tác chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ chủ động tham mưu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp xây dựng tin, bài hoặc dưới các hình thức tương tác khác như bình luận nhanh nhằm đấu tranh, phê phán luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Những bài viết cần kịp thời, có lý lẽ xác đáng, cứ liệu khoa học, chú ý văn hóa tranh luận, cách hành văn trong sáng, nhân văn, hấp dẫn, hướng thiện, thuyết phục người đọc bằng cái đẹp của tình và lý, góp phần định hướng dư luận.

Các tổ chức đoàn cần kết nối để lực lượng xung kích ở các cơ sở thường xuyên có sự phối hợp, liên kết với nhau để tạo thành một thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc phòng chống, phản bác những thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc.

3.3. Chú trọng công tác tuyên truyền, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động. Không gian mạng là môi trường thích hợp để những thông tin tích cực, những hình ảnh đẹp được tuyên truyền, lan tỏa, truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ, nhanh chóng, hiệu quả, rộng khắp. Do đó, mỗi ĐVTN cần xây dựng ý thức thường xuyên tương tác, chia sẻ những thông tin tích cực từ các kênh thông tin chính thống, các kênh truyền thông đa phương tiện, các mạng xã hội nhằm tạo lượt tương tác cao như kênh Zalo Official Công an , fanpage Công an huyện Bắc Trà My

Đồng thời, cần chú trọng đẩy mạnh biên tập, xây dựng và đăng tải các thông tin tích cực; gương sáng thanh niên; gương người tốt, việc tốt; những câu chuyện hay; hoạt động từ thiện, xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động dân vận, tuyên truyền chính sách, pháp luật tại vùng sâu, vùng xa; những thành quả, kết quả nổi bật hoặc những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của lực lượng Công an huyện nói riêng,…

3.4. Cần tích cực tuyên truyền cho người thân về cách nhận diện, phòng tránh các thông tin xấu, độc, tin giả trên không gian mạng

Mỗi ĐVTN cần phát huy vai trò của bản thân trong vận động người thân, gia đình, bạn bè và những người dân xung quanh nơi cư trú tham gia vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, làm cho họ hiểu về mối nguy hại, cách nhận diện, phòng tránh thông tin xấu, độc, tin giả, thông tin bị bóp méo, xuyên tạc trên không gian mạng.

Khi mọi người nhận thức đúng và đầy đủ, họ sẽ tự biết cách phòng tránh, loại bỏ, hủy theo dõi, không tương tác, không chia sẻ; có những động thái như tự đưa ra quan điểm của bản thân để phê phán, phản biện hoặc trao đổi, thông tin, báo về cơ quan chức năng khi phát hiện những nguồn, kênh thông tin xấu độc, những blog, trang thông tin, bài viết mang quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng./.

Nguồn tin: Nguồn: Chi đoàn công an

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây